فارسی یک دو سه
ایران: ۳:۲۲ بعدازظهر
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

لطفا واژه مورد نظرتان را به انگلیسی یا فارسی تایپ کنید و کلید جستجو را بزنید   
Farsi123
      
    
                    کلیدهای تلفظ      حالات دستوری
won.der.ful
wonderful  (-fəl)

شنیدن تلفظ
۱- شگفت‌انگیز، تعجب‌آور، شگرف، اعجاب‌انگیز
a wonderful dream about impossible things
یک خواب شگفت‌آفرین درباره‌ی چیزهای غیرممکن

۲- (عامیانه) عالی، معرکه، کولاک، بسیارخوب
a wonderful opportunity
یک فرصت عالی
we had a wonderful time in Shiraz
در شیراز خیلی به ما خوش گذشت.
Nancy is married to a wonderful man
نانسی زن مرد بسیار خوبی است.
won¯der.fully, adv. won¯der.ful.ness, n.contact@farsi123.com

© 2004-2020 Farsi123
Version 7.3 DreamHost PHP 8.1